Sách Tiếng Việt
34(V)41 L504
Luật nhà ở
UDC 34(V)41
Cutter L504
Nhan đề Luật nhà ở
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 195 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 13 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Sở hữu nhà ở; Chương III: Phát triển nhà ở; Chương IV: Chính sách về nhà ở xã hội; Chương V: Tài chính cho phát triển nhà ở; Chương VI: Quản lý sử dụng nhà ở; Chương VII: Quản lý, sử dụng nhà chung cư; Chương VIII: Giao dịch về nhà ở; Chương IX: Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân, nước ngoài; Chương X: Quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở; Chương XI: Quản lý nhà nước về nhà ở; Chương XII: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật; Chương XIII: Điều khoản thi hành.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Nhà ở
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật nhà ở
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10024318-22
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130782
0021
00466E50CE1-8EC1-42E9-B4B0-6A5D8459F2AD
005201512240832
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20151224083442|zthuvien3
080 |a34(V)41|bL504
245 |aLuật nhà ở
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a195 tr. ; |c19 cm.
520 |aCuốn sách gồm 13 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Sở hữu nhà ở; Chương III: Phát triển nhà ở; Chương IV: Chính sách về nhà ở xã hội; Chương V: Tài chính cho phát triển nhà ở; Chương VI: Quản lý sử dụng nhà ở; Chương VII: Quản lý, sử dụng nhà chung cư; Chương VIII: Giao dịch về nhà ở; Chương IX: Quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân, nước ngoài; Chương X: Quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở; Chương XI: Quản lý nhà nước về nhà ở; Chương XII: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật; Chương XIII: Điều khoản thi hành.
650 |aLuật
653 |aNhà ở
653 |aLuật
653 |aLuật nhà ở
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10024318-22
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/126thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024318 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)41 L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:07-06-2024
2 10024319 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)41 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10024320 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)41 L504 Sách Tiếng Việt 3
4 10024321 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)41 L504 Sách Tiếng Việt 4
5 10024322 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)41 L504 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào