Sách Tiếng Việt
34(V)21 L504
Luật đầu tư
UDC 34(V)21
Cutter L504
Nhan đề Luật đầu tư
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 135 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 7 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Bảo đảm đầu tư; Chương III: Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; Chương IV: Hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Chương V: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Chương VI: Quản lý nhà nước về đầu tư; Chương VII: Tổ chức thực hiện.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Đầu tư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10024353-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130774
0021
0043FD35E2E-B834-4EB6-AE2A-B88D147D4CCC
005201512231113
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20151223111453|zthuvien3
080 |a34(V)21|bL504
245 |aLuật đầu tư
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a135 tr. ; |c19 cm.
520 |aCuốn sách gồm 7 chương: Chương I: Những quy định chung; Chương II: Bảo đảm đầu tư; Chương III: Ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; Chương IV: Hoạt động đầu tư tại Việt Nam; Chương V: Hoạt động đầu tư ra nước ngoài; Chương VI: Quản lý nhà nước về đầu tư; Chương VII: Tổ chức thực hiện.
650 |aLuật
653 |aLuật
653 |aĐầu tư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10024353-7
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/118thumbimage.jpg
890|a5|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024353 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:05-01-2021
2 10024354 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10024355 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 L504 Sách Tiếng Việt 3
4 10024356 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 L504 Sách Tiếng Việt 4
5 10024357 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 L504 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào