Sách Tiếng Việt
34(V)01 H305
Hiến pháp 2013. Những điểm mới mang tính đột phá /
UDC 34(V)01
Cutter H305
Tác giả CN Hoàng Thế Liên
Nhan đề Hiến pháp 2013. Những điểm mới mang tính đột phá / Hoàng Thế Liên
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 399 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Để góp phần làm rõ và sâu sắc hơn những điểm mới của Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức xã hội về ý nghĩa và vai trò của Hiến pháp năm 2013, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành và thực thi Hiến pháp và pháp luật, nhóm tác giả đã tổ chức biên soạn, xây dựng cuốn sách chuyên khảo “Hiến pháp năm 2013 – Những điểm mới mang tính đột phá”. Với những phân tích sâu về những điểm mới, các quy định được sửa đổi, bổ sung quan trọng trong Hiến pháp năm 2013, cuốn sách là bộ tài liệu tham khảo hữu ích, thiết thực phục vụ tốt cho việc triển khai thi hành Hiến pháp.
Thuật ngữ chủ đề Hiến pháp
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Những điểm mới
Từ khóa tự do Tính đột phá
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10024411-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130723
0021
004B973B064-1AC3-45ED-B615-974DB83D76A7
005201604050839
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20160405084051|bthuvien3|c20160405084032|dthuvien3|y20151211111928|zthuvien3
080 |a34(V)01|bH305
100 |aHoàng Thế Liên
245 |aHiến pháp 2013. Những điểm mới mang tính đột phá / |cHoàng Thế Liên
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a399 tr. ; |c21 cm.
520 |aĐể góp phần làm rõ và sâu sắc hơn những điểm mới của Hiến pháp năm 2013, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức xã hội về ý nghĩa và vai trò của Hiến pháp năm 2013, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ, chấp hành và thực thi Hiến pháp và pháp luật, nhóm tác giả đã tổ chức biên soạn, xây dựng cuốn sách chuyên khảo “Hiến pháp năm 2013 – Những điểm mới mang tính đột phá”. Với những phân tích sâu về những điểm mới, các quy định được sửa đổi, bổ sung quan trọng trong Hiến pháp năm 2013, cuốn sách là bộ tài liệu tham khảo hữu ích, thiết thực phục vụ tốt cho việc triển khai thi hành Hiến pháp.
650 |aHiến pháp
653 |aHiến pháp
653 |aNhững điểm mới
653 |aTính đột phá
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10024411-3
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/hienphap2013thumbimage.jpg
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024411 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:30-04-2024
2 10024412 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 2
3 10024413 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào