Sách Tiếng Việt
9(V)(092) L504
Luật sư Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên
UDC 9(V)(092)
Cutter L504
Nhan đề Luật sư Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2015
Mô tả vật lý 281 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm hai phần: Phần 1 là những bài viết tự thuật của luật sư Vũ Trọng Khánh về lý lịch gia đình, quá trình hoạt động xã hội của luật sư từ thuở thiếu thời đến những ngày tháng cuối đời; các bài viết tranh luận về vấn đề tư pháp với ông Quang Đạm trên báo sự thật trong những năm tháng đầu của thể chế Việt Nam dân chủ cộng hòa. Phần hai là những bài viết của những người đương thời về luật sư Vũ Trọng Khánh.
Thuật ngữ chủ đề Tiểu sử
Từ khóa tự do Vũ Trọng Khánh
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Từ khóa tự do Luật sư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10024868-70
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130675
0021
0044C68F000-1E9A-4F24-8221-CC53413418A6
005201512041114
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20151204111609|zthuvien3
080 |a9(V)(092)|bL504
245 |aLuật sư Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên
260 |aH. : |bTri thức, |c2015
300 |a281 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách gồm hai phần: Phần 1 là những bài viết tự thuật của luật sư Vũ Trọng Khánh về lý lịch gia đình, quá trình hoạt động xã hội của luật sư từ thuở thiếu thời đến những ngày tháng cuối đời; các bài viết tranh luận về vấn đề tư pháp với ông Quang Đạm trên báo sự thật trong những năm tháng đầu của thể chế Việt Nam dân chủ cộng hòa. Phần hai là những bài viết của những người đương thời về luật sư Vũ Trọng Khánh.
650 |aTiểu sử
653 |aVũ Trọng Khánh
653 |aBộ Tư pháp
653 |aLuật sư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10024868-70
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/vutrongkhanhthumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024868 Giá Sách Tiếng Việt 9(V)(092) L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10024869 Giá Sách Tiếng Việt 9(V)(092) L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10024870 Giá Sách Tiếng Việt 9(V)(092) L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1