Sách Tiếng Việt
34(V)09 B305
Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (2003-2009) /
UDC 34(V)09
Cutter B305
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Biên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (2003-2009) / Tập 2Bộ Tư pháp.
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 551 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống những sự kiện lịch sử của Bộ Tư pháp từ năm 2003 đến năm 2009 theo trình tự thời gian bắt đầu từ ngày 07 đến 08 tháng 01 năm 2003 đến ngày 22 tháng 12 năm 2009
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Biên niên lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(6): 10024662-6, 10024669
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130555
0021
004281980AA-AF88-455F-A063-A001D29B75A7
005201512181618
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20151218161922|bthuvien3|c20151021135623|dthuvien3|y20151021091556|zthuvien3
080 |a34(V)09|bB305
100 |aBộ Tư pháp
245 |aBiên niên lịch sử Bộ Tư pháp Việt Nam (2003-2009) / |cBộ Tư pháp. |nTập 2
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a551 tr. ; |c19 cm.
520 |aCuốn sách đã tập hợp, hệ thống những sự kiện lịch sử của Bộ Tư pháp từ năm 2003 đến năm 2009 theo trình tự thời gian bắt đầu từ ngày 07 đến 08 tháng 01 năm 2003 đến ngày 22 tháng 12 năm 2009
650|aLịch sử
653 |aBiên niên lịch sử
653 |aViệt Nam
653 |aBộ Tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(6): 10024662-6, 10024669
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/2biennienthumbimage.jpg
890|a6|b3|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024662 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 1
2 10024663 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 2
3 10024664 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 3
4 10024665 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 4
5 10024666 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 5
6 10024669 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1