Sách Tiếng Việt
34(V)09 B305
Biên niên lịch sử Bộ tư pháp Việt Nam (1945-2002) /
UDC 34(V)09
Cutter B305
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Biên niên lịch sử Bộ tư pháp Việt Nam (1945-2002) / Tập1Bộ Tư pháp.
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 571 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cuốn sách đã tập hợp, hệ thống những sự kiện lịch sử của Bộ Tư pháp Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2002 theo trình tự thời gian bắt đầu từ tháng 3 năm 1945-Tổ chức Tư pháp trong Ủy ban Dân tộc giải phóng đến tháng 12 năm 2002. Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ và tăng cường công tác dân vận năm 2002.
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Từ khóa tự do Biên niên lịch sử
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bộ Tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(6): 10024657-61, 10024668
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130554
0021
004B0BA4EF9-9CAB-4F46-8823-F856E8ACCA2B
005201512181617
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20151218161854|bthuvien3|c20151021135649|dthuvien3|y20151021090040|zthuvien3
080 |a34(V)09|bB305
100 |aBộ Tư pháp
245 |aBiên niên lịch sử Bộ tư pháp Việt Nam (1945-2002) / |cBộ Tư pháp. |nTập1
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a571 tr. ; |c19 cm.
520 |aCuốn sách đã tập hợp, hệ thống những sự kiện lịch sử của Bộ Tư pháp Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2002 theo trình tự thời gian bắt đầu từ tháng 3 năm 1945-Tổ chức Tư pháp trong Ủy ban Dân tộc giải phóng đến tháng 12 năm 2002. Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ và tăng cường công tác dân vận năm 2002.
650|aLịch sử
653 |aBiên niên lịch sử
653 |aViệt Nam
653 |aBộ Tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(6): 10024657-61, 10024668
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/3biennienlichsuthumbimage.jpg
890|a6|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024657 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:28-03-2024
2 10024658 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:19-04-2024
3 10024659 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 3
4 10024660 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 4
5 10024661 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:09-04-2016
6 10024668 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)09 B305 Sách Tiếng Việt 6
  1 of 1