Sách Tiếng Việt
34(V)04 NG107
Ngành tư pháp Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển /
UDC 34(V)04
Cutter NG107
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Ngành tư pháp Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 400 tr. ; 17 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 5 phần: Phần I: Vai trò của ngành tư pháp trong chính thể nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Phần II: Vai trò của công tác pháp chế trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Phần III: Bộ Tư pháp được thành lập lại. Phần IV: Ngành Tư pháp với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế. Phần V: Nghành Tư pháp đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị.
Thuật ngữ chủ đề Tư pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Ngành tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10024619-23
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130551
0021
004D8D32DC2-6864-453D-AC3A-5FD6FC3A376D
005201512181615
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20151218161607|bthuvien3|c20151021135801|dthuvien3|y20151020163513|zthuvien3
080 |a34(V)04|bNG107
100 |aBộ Tư pháp
245 |aNgành tư pháp Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển / |cBộ Tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a400 tr. ; |c17 cm.
520 |aCuốn sách gồm 5 phần: Phần I: Vai trò của ngành tư pháp trong chính thể nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Phần II: Vai trò của công tác pháp chế trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam. Phần III: Bộ Tư pháp được thành lập lại. Phần IV: Ngành Tư pháp với công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cải cách kinh tế và hội nhập quốc tế. Phần V: Nghành Tư pháp đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị.
650|aTư pháp
653 |aViệt Nam
653 |aNgành tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10024619-23
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/70namthumbimage.jpg
890|a5|b4|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024619 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)04 NG107 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:23-02-2018
2 10024620 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)04 NG107 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:24-06-2020
3 10024621 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)04 NG107 Sách Tiếng Việt 3
4 10024622 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)04 NG107 Sách Tiếng Việt 4
5 10024623 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)04 NG107 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1