Sách Tiếng Việt
34(V)1 L 504
Luật hành chính :
UDC 34(V)1
Cutter L 504
Tác giả CN Nguyễn Độ
Nhan đề Luật hành chính : Tổng quát / Nguyễn Độ
Thông tin xuất bản S. : Nxb hồng đức, 1969
Mô tả vật lý 180 tr.
Tóm tắt Ngoài phần nhập môn sách gồm 4 chương: 1/ Tính cách khoa học của luật hành chính. 2/ Yếu tố pháp lý của luật hành chính. 3/ Sự biệt lập của luật hành chính. 4/ Nghĩa vụ hành chính
Từ khóa tự do hành chính
Từ khóa tự do Luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10010501-2
000 00000nac#a2200000ui#4500
0011948
0021
0041948
00519960325
008032596s1969 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173135|zhaonh
041|avie
080|a34(V)1|bL 504
100|aNguyễn Độ
245 |aLuật hành chính : |bTổng quát / |cNguyễn Độ
260|aS. : |bNxb hồng đức, |c1969
300|a180 tr.
520|aNgoài phần nhập môn sách gồm 4 chương: 1/ Tính cách khoa học của luật hành chính. 2/ Yếu tố pháp lý của luật hành chính. 3/ Sự biệt lập của luật hành chính. 4/ Nghĩa vụ hành chính
653|ahành chính
653|aLuật
773|g1
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10010501-2
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10010501 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 L 504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:09-02-2021
2 10010502 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 L 504 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào