Sách Tiếng Việt
34(v)137 C 101
Các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý.
UDC 34(v)137
Cutter C 101
Nhan đề Các văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý. Tập 4
Thông tin xuất bản H. : Nxb Tư pháp, 2012
Mô tả vật lý 233tr.: ; 21 cm
Tóm tắt Cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Các văn bản về trợ giúp pháp lý. Phần 2: Các văn bản có liên quan.
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10022557-8
000 00650nam a2200265 p 4500
00114646
0021
00430428
005201601271116
008130607s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160127111511|bthuvien3|y20151004103049|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)137|bC 101
245|aCác văn bản pháp luật về trợ giúp pháp lý. |nTập 4
260|aH. : |bNxb Tư pháp, |c2012
300|a233tr.: ; |c21 cm
520 |aCuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Các văn bản về trợ giúp pháp lý. Phần 2: Các văn bản có liên quan.
653|aVăn bản
653|aPháp lý
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10022557-8
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a187thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022557 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)137 C 101 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:29-05-2024
2 10022558 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)137 C 101 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào