Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V) M450
Mô hình bộ Pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam /
UDC 34(V)
Tác giả CN Lê Hồng Sơn
Nhan đề Mô hình bộ Pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam / Lê Hồng Sơn, Đồng Ngọc Ba
Thông tin xuất bản H. : ,2012
Mô tả vật lý 245 tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần, trình bày các vấn đề lý luận và nguyên tắc xây dựng bộ pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, xây dựng thiết kế mô hình bộ pháp điển và việc thực hiện thí điểm mô hình trong lĩnh vực soạn thảo ban hành và kiểm tra...
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Bộ pháp điển
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000172
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt254thumbimage.jpg
000 00869nam a2200289 p 4500
00114340
0024
00430055
005201610131019
008130409s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013101611|bthuvien3|c20151223160450|dthuvien3|y20151004101750|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bM450
100|aLê Hồng Sơn
245|aMô hình bộ Pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam / |cLê Hồng Sơn, Đồng Ngọc Ba
260|aH. : |b,|c2012
300|a245 tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài gồm 3 phần, trình bày các vấn đề lý luận và nguyên tắc xây dựng bộ pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, xây dựng thiết kế mô hình bộ pháp điển và việc thực hiện thí điểm mô hình trong lĩnh vực soạn thảo ban hành và kiểm tra...
653|aViệt Nam
653|aĐề tài
653|aBộ pháp điển
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000172
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt254thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000172 Giá Đề Tài 34(V) M450 Đề Tài 1
  1 of 1