Sách Tiếng Việt
34(V)78 L504
Luật nuôi con nuôi/
UDC 34(V)78
Cutter L504
Nhan đề Luật nuôi con nuôi/
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2010
Mô tả vật lý 39 tr. ; 19 cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày nội dung của các chương, điều, khoản của luật nuôi con nuôi trên các phương diện: nuôi con nuôi trong nước, ngoài nước và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về nuôi con nuôi
Từ khóa tự do Trách nhiệm
Từ khóa tự do Luật nuôi con nuôi
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10022162-6
000 00724nam a2200265 p 4500
00114322
0021
00430034
005201512071633
008130404s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20151207163545|bhaonh|y20151004101718|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)78|bL504
245|aLuật nuôi con nuôi/
260|aH. : |bTư pháp, |c2010
300|a39 tr. ; |c19 cm
520 |aCuốn sách trình bày nội dung của các chương, điều, khoản của luật nuôi con nuôi trên các phương diện: nuôi con nuôi trong nước, ngoài nước và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về nuôi con nuôi
653|aTrách nhiệm
653|aLuật nuôi con nuôi
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10022162-6
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach/luat nuoi con nuoithumbimage.jpg
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022162 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)78 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10022163 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)78 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10022164 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)78 L504 Sách Tiếng Việt 3
4 10022165 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)78 L504 Sách Tiếng Việt 4
5 10022166 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)78 L504 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào