Sách Tiếng Việt
34(V)0 L600
Lý luận nhà nước và pháp luật /
UDC 34(V)0
Cutter L600
Tác giả CN Lê Minh Tâm
Nhan đề Lý luận nhà nước và pháp luật / Lê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan
Thông tin xuất bản H. : Công an nhân dân, 2011
Mô tả vật lý 527tr.: ; 22 cm
Tóm tắt Cuốn sách trình bày khái niệm chung; các kiểu nhà nước và pháp luật; một số vấn đề về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10021748-9
000 00708nam a2200265 p 4500
00114140
0021
00429819
005201603181126
008130328s2011 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160318112637|bthuvien3|y20151004101156|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)0|bL600
100|aLê Minh Tâm
245|aLý luận nhà nước và pháp luật / |cLê Minh Tâm, Nguyễn Minh Đoan
260|aH. : |bCông an nhân dân, |c2011
300|a527tr.: ; |c22 cm
520 |aCuốn sách trình bày khái niệm chung; các kiểu nhà nước và pháp luật; một số vấn đề về nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam
653|aNhà nước
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10021748-9
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10021748 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 L600 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:25-01-2022
2 10021749 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)0 L600 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào