Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(v)13 H 406
Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước /
UDC 34(v)13
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Thoa
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước / Nguyễn Thị Kim Thoa
Thông tin xuất bản H., 2011
Mô tả vật lý 242tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài viết về một số vấn đề lý luận về quyết định hành chính, thực trạng pháp luật về ban hành quyết định hành chính. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật ban hành quyết định hành chính
Từ khóa tự do Cải cách hành chính
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Cơ quan nhà nước
Từ khóa tự do Pháp luật
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt238thumbimage.jpg
000 00942nam a2200289 p 4500
00113922
0024
00428135
005201610130836
008120618s2011 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013083324|bthuvien3|c20151209154815|dthuvien3|y20151004100514|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)13|bH 406
100|aNguyễn Thị Kim Thoa
245|aHoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước / |cNguyễn Thị Kim Thoa
260|aH., |c2011
300|a242tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài viết về một số vấn đề lý luận về quyết định hành chính, thực trạng pháp luật về ban hành quyết định hành chính. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật ban hành quyết định hành chính
653|aCải cách hành chính
653|aĐề tài
653|aCơ quan nhà nước
653|aPháp luật
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt238thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào