Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(v)15 C 460
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng luật tiếp cận thông tin /
UDC 34(v)15
Tác giả CN Thái Vĩnh Thắng
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng luật tiếp cận thông tin / Thái Vĩnh Thắng, Trần Ngọc Định
Thông tin xuất bản H., 2011
Mô tả vật lý 617tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài viết về cơ sở lý luận pháp luật về tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin, tự do thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật của một số nước trên thế giới. Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay. Xây dựng luật về tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Tiếp cận thông tin
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000188
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt239thumbimage.jpg
000 01001nam a2200277 p 4500
00113921
0024
00428134
005201610121148
008120618s2011 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012114521|bthuvien3|c20151223141244|dthuvien3|y20151004100513|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)15|bC 460
100|aThái Vĩnh Thắng
245|aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin phục vụ xây dựng luật tiếp cận thông tin / |cThái Vĩnh Thắng, Trần Ngọc Định
260|aH., |c2011
300|a617tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài viết về cơ sở lý luận pháp luật về tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin, tự do thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật của một số nước trên thế giới. Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay. Xây dựng luật về tiếp cận thông tin ở Việt Nam hiện nay
653|aĐề tài
653|aTiếp cận thông tin
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000188
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt239thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000188 Giá Đề Tài 34(v)15 C 460 Đề Tài 1
  1 of 1