Sách Tiếng Việt
3K5H Đ 561
Đường cách mệnh /
UDC 3K5H
Cutter Đ 561
Tác giả CN Nguyễn Ái Quốc
Nhan đề Đường cách mệnh / Nguyễn Aí Quốc
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2012
Mô tả vật lý 101tr.: ; 21 cm
Tóm tắt Cuốn sách thể hiện quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Nguyễn Ái Quốc
Từ khóa tự do Đường cách mệnh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10021449-50
000 00716nam a2200265 p 4500
00113821
0021
00428034
00520120614095500.0
008120614s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004100106|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3K5H|bĐ 561
100|aNguyễn Ái Quốc
245|aĐường cách mệnh / |cNguyễn Aí Quốc
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2012
300|a101tr.: ; |c21 cm
520 |aCuốn sách thể hiện quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
653|aNguyễn Ái Quốc
653|aĐường cách mệnh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10021449-50
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10021449 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H Đ 561 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:16-03-2024
2 10021450 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H Đ 561 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào