Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)15 C460
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng luật phổ biến, giáo dục pháp luật /
UDC 34(V)15
Tác giả CN Nguyễn Tất Viễn
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng luật phổ biến, giáo dục pháp luật / Nguyễn Tất Viễn
Thông tin xuất bản H., 2010
Mô tả vật lý 272tr. ; 21x28cm
Tóm tắt Đề tài gồm 4 phần: Phần I: Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ 1945 đến nay; Phần II: Thực trạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay; Phần III: Kinh nghiệm hoạt động, phổ biến giáo dục pháp luật ở một số nước trên thế giới và khả năng vận dụng với Việt Nam; Phần IV: Những vấn đề đặt ra khi xây dựng luật phổ biến giáo dục pháp luật
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Giáo dục pháp luật
Từ khóa tự do Xây dựng luật phổ biến
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt217thumbimage.jpg
000 01025nam a2200277 p 4500
00113384
0024
00426532
005201610121401
008110316s2010 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012135812|bthuvien3|c20151223101739|dthuvien3|y20151004094752|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)15|bC460
100|aNguyễn Tất Viễn
245|aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng luật phổ biến, giáo dục pháp luật / |cNguyễn Tất Viễn
260|aH., |c2010
300|a272tr. ; |c21x28cm
520 |aĐề tài gồm 4 phần: Phần I: Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ 1945 đến nay; Phần II: Thực trạng công tác phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay; Phần III: Kinh nghiệm hoạt động, phổ biến giáo dục pháp luật ở một số nước trên thế giới và khả năng vận dụng với Việt Nam; Phần IV: Những vấn đề đặt ra khi xây dựng luật phổ biến giáo dục pháp luật
653|aĐề tài
653|aGiáo dục pháp luật
653|aXây dựng luật phổ biến
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt217thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào