Sách Tiếng Việt
34(V)1 TH-250
Chế độ quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp /
UDC 34(V)1
Cutter TH-250
Tác giả CN Phạm Thành Công
Nhan đề Chế độ quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp / Phạm Thành Công
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội, 2009
Mô tả vật lý 575tr. ; 28cm
Tóm tắt Quy định mới trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; về quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ công chức, về quy tắc ứng xử văn hoá công sở, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tinh giảm biên chế, nghỉ hưu của cán bộ công chức; sử dụng tài sản nhà nước của cán bộ công chức; luật cán bộ công chức, luật bảo hiểm y tế
Từ khóa tự do Cơ quan hành chính
Từ khóa tự do Quản lý cán bộ
Từ khóa tự do Quản lý công chức
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10019372-3
000 00980nam a2200289 p 4500
00112752
0021
00424019
00520100401141810.0
008100401s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004092312|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1|bTH-250
100|aPhạm Thành Công
245|aChế độ quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính sự nghiệp / |cPhạm Thành Công
260|aH. : |bLao động xã hội, |c2009
300|a575tr. ; |c28cm
520 |aQuy định mới trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; về quyền lợi và trách nhiệm của cán bộ công chức, về quy tắc ứng xử văn hoá công sở, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tinh giảm biên chế, nghỉ hưu của cán bộ công chức; sử dụng tài sản nhà nước của cán bộ công chức; luật cán bộ công chức, luật bảo hiểm y tế
653|aCơ quan hành chính
653|aQuản lý cán bộ
653|aQuản lý công chức
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10019372-3
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019372 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 TH-250 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:23-10-2021
2 10019373 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1 TH-250 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào