Sách Tiếng Việt
3K5H V121
Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập quốc tế /
UDC 3K5H
Cutter V121
Tác giả TT Ban nghiên cứu lịch sử ngoại giao
Nhan đề Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập quốc tế / Ban nghiên cứu lịch sử ngoại giao
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2009
Mô tả vật lý 219tr. ; 21cm
Tóm tắt Tập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu, phân tích, luận giải 1 số quan điểm trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh như những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại
Từ khóa tự do Hội nhập quốc tế
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10019039-40
000 00896nam a2200277 p 4500
00112533
0021
00423798
00520100312105301.0
008100312s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004091732|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3K5H|bV121
110|aBan nghiên cứu lịch sử ngoại giao
245|aVận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh thời kỳ hội nhập quốc tế / |cBan nghiên cứu lịch sử ngoại giao
260|aH. : |bChính trị quốc gia, |c2009
300|a219tr. ; |c21cm
520 |aTập hợp các bài viết của các nhà nghiên cứu, phân tích, luận giải 1 số quan điểm trong tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh như những vấn đề đặt ra cho ngoại giao Việt Nam thời kỳ hội nhập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại
653|aHội nhập quốc tế
653|aHồ Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10019039-40
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10019039 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H V121 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:23-07-2024
2 10019040 Giá Sách Tiếng Việt 3K5H V121 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào