Sách Tiếng ViệtĐề tài
370
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới /
UDC 370
UDC
Tác giả CN Nguyễn Duy Lãm
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới / Nguyễn Duy Lãm
Thông tin xuất bản H. : ,2004
Mô tả vật lý 253tr. ; 28cm
Mô tả vật lý tr.;
Tóm tắt Đưa ra 1 số vấn đề lý luận về chương trình quốc gia, tổ chức thực hiện định hướng phát triển và 1 số đề xuất xây dựng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; sự cần thiết xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến về giáo dục pháp luật
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Giáo dục pháp luật
Từ khóa tự do Chương trình quốc gia
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt137thumbimage.jpg
000 00987nam a2200325 p 4500
00112444
0024
00423709
005201610310950
008100311s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161031094747|bthuvien3|c20161012135558|dthuvien3|y20151004091506|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a370
080|bC460
100|aNguyễn Duy Lãm
245|aCơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật trong giai đoạn tới / |cNguyễn Duy Lãm
260|aH. : |b,|c2004
300|a253tr. ; |c28cm
300|atr.;
520 |aĐưa ra 1 số vấn đề lý luận về chương trình quốc gia, tổ chức thực hiện định hướng phát triển và 1 số đề xuất xây dựng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; sự cần thiết xây dựng chương trình quốc gia về phổ biến về giáo dục pháp luật
653|aĐề tài
653|aGiáo dục pháp luật
653|aChương trình quốc gia
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt137thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào