Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)12
Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế bảo đảm sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan tư pháp /
UDC 34(V)12
UDC
Tác giả CN Hoàng Thế Liên
Tác giả TT Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế bảo đảm sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan tư pháp / Hoàng Thế Liên CN; Nguyễn Văn Hiển thư ký
Thông tin xuất bản H. : ,2006
Mô tả vật lý 307tr. ; 28cm
Tóm tắt Cuốn sách góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về giám sát và cơ chế giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động và các yêu cầu hoàn thiện cơ chế giám sát hữu hiệu của nhân dân đối với cơ quan tư pháp
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Cơ quan tư pháp
Từ khóa tự do Cơ chế bảo đảm
Từ khóa tự do Giám sát
Địa chỉ 1Giá Đề Tài(1): 40000062
Tệp tin điện tử https://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt151thumbimage.jpg
000 00976nam a2200337 p 4500
00112435
0024
00423700
005201610121652
008100311s2006 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012164938|bthuvien3|c20160811092709|dthuvien1|y20151004091452|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)12
080|bC460
100|aHoàng Thế Liên
110|aViện khoa học pháp lý
245|aCơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện cơ chế bảo đảm sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan tư pháp / |cHoàng Thế Liên CN; Nguyễn Văn Hiển thư ký
260|aH. : |b,|c2006
300|a307tr. ; |c28cm
520 |aCuốn sách góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận về giám sát và cơ chế giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động và các yêu cầu hoàn thiện cơ chế giám sát hữu hiệu của nhân dân đối với cơ quan tư pháp
653|aĐề tài
653|aCơ quan tư pháp
653|aCơ chế bảo đảm
653|aGiám sát
852|a1|bGiá Đề Tài|j(1): 40000062
8561|uhttps://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt151thumbimage.jpg
890|a1|c1|d0|b0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 40000062 Giá Đề Tài 34(V)12 Đề Tài 1
  1 of 1