Sách Tiếng Việt
34(V)2 L 504
Luật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành
UDC 34(V)2
Cutter L 504
Nhan đề Luật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 855 tr. ; 21 cm
Tóm tắt Đưa ra những quy định chung của luật thương mại năm 2005 và những quy định cụ thể về hoạt động mua bán hàng hoá Quốc tế, về xuất sứ hàng hoá, về dịch vụ giám định thương mại, nhượng quyền, xúc tiến thương mại
Từ khóa tự do Văn bản
Từ khóa tự do Luật thương mại
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10018501-3
000 00782nam a2200277 p 4500
00112261
0021
00422409
00520090322093735.0
008090322s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004090623|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)2|bL 504
245|aLuật thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2008
300|a855 tr. ; |c21 cm
520 |aĐưa ra những quy định chung của luật thương mại năm 2005 và những quy định cụ thể về hoạt động mua bán hàng hoá Quốc tế, về xuất sứ hàng hoá, về dịch vụ giám định thương mại, nhượng quyền, xúc tiến thương mại
653|aVăn bản
653|aLuật thương mại
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10018501-3
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10018501 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L 504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:29-05-2024
2 10018502 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L 504 Sách Tiếng Việt 2
3 10018503 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)2 L 504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào