Sách Tiếng ViệtSách Văn Học
N(522)3 NH 556
Những người khốn khổ :
UDC N(522)3
Cutter NH 556
Tác giả CN Vichto Hugô
Nhan đề Những người khốn khổ : Tiểu thuyết / Vichto Hugô
Thông tin xuất bản H. : Nxb Văn học, 2004
Mô tả vật lý 655tr. ; 21cm
Tóm tắt Những người khốn khổ là một bộ tiểu thuyết lớn của thế giới, thấm nhuần một tinh thần nhân đạo cao cả, tiến bộ rõ rệt và có giá trị lâu dài
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(2): 7002070-1
000 00665nam a2200253 p 4500
00110907
0028
00419998
00520080409152658.0
008080409s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004083114|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|aN(522)3|bNH 556
100|aVichto Hugô
245|aNhững người khốn khổ : |bTiểu thuyết / |cVichto Hugô
260|aH. : |bNxb Văn học, |c2004
300|a 655tr. ; |c 21cm
520 |aNhững người khốn khổ là một bộ tiểu thuyết lớn của thế giới, thấm nhuần một tinh thần nhân đạo cao cả, tiến bộ rõ rệt và có giá trị lâu dài
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(2): 7002070-1
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7002070 Giá Sách Văn Học N(522)3 NH 556 Sách Văn Học 1 Hạn trả:25-07-2024
2 7002071 Giá Sách Văn Học N(522)3 NH 556 Sách Văn Học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào