Sách Tiếng Việt
34(V)4+34(V)01 D 107
Danh từ và tài liệu dân luật và hiến luật /
UDC 34(V)4+34(V)01
Cutter D 107
Tác giả CN Vũ Văn Mẫu
Nhan đề Danh từ và tài liệu dân luật và hiến luật / Vũ Văn Mẫu, Lê Đình Chân
Thông tin xuất bản Tp.Hồ Chí MInh, 1968
Mô tả vật lý 465tr.
Tóm tắt Cuốn sách này gồm 3 nội dung chính sau: nêu lên phương pháp học tập, danh từ và tài liệu dân luật, danh từ và tài liệu hiến luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10010298-300
000 00674nam a2200253 p 4500
00110190
0021
00418992
00520080220144008.0
008080220s1968 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004075457|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)4+34(V)01|bD 107
100|aVũ Văn Mẫu
245|aDanh từ và tài liệu dân luật và hiến luật / |cVũ Văn Mẫu, Lê Đình Chân
260|aTp.Hồ Chí MInh, |c1968
300|a 465tr.
520 |aCuốn sách này gồm 3 nội dung chính sau: nêu lên phương pháp học tập, danh từ và tài liệu dân luật, danh từ và tài liệu hiến luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10010298-300
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10010298 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4+34(V)01 D 107 Sách Tiếng Việt 1
2 10010299 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4+34(V)01 D 107 Sách Tiếng Việt 2
3 10010300 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)4+34(V)01 D 107 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1