Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư pháp/ - H. : , 2010. - 200tr. ; 17x24cm.
Cuốn sách gồm những bài viết của những chuyên gia về Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư pháp như: Về công cuộc cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính...
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1