Tài khoản sẽ được kích hoạt theo chính sách của thư viện

          Hệ thống Thư viện điện tử - Thư viện số đã đi vào hoạt động, được tích hợp trên trang thông tin Thư viện và bạn đọc có thể tra cứu tài liệu thư viện dưới dạng thư mục tóm tắt. Song song với việc xây dựng thư mục điện tử, Thư viện cũng đang tiến hành xây dựng thư viện số, đã số hóa gần 200 cuốn đề tài khoa học cấp Bộ. Tuy nhiên, hiện nay Thư viện đang tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu số nên bạn đọc chưa thể truy cập được, nếu cần bạn đọc có thể xuống Thư viện để được đọc. Khi nào tài khoản truy cập được Thư viện sẽ thông báo tới bạn đọc.
          Xin trân trọng cảm ơn./.