Công văn về việc tổ chức buổi giới thiệu sách tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thực hiện Văn bản số 167-CV/ĐU ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức buổi giới thiệu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên các đ

Nội dung cụ thể:

Người giới thiệu: Nhà giáo, nhà văn Lê Xuân Đức.

Thời gian: 60 phút, bắt đầu từ 9 giờ Thứ Tư ngày 17/12/2014.

Địa điểm: Hội trường Đa năng.

Nội dung:

1. Giới thiệu một số sách tiêu biểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những phẩm chất đạo đức của người cán bộ tư pháp theo lời dạy của Bác.

2. Tặng sách công chức, viên chức dự buổi giới thiệu (Cuốn “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và một số tài liệu khác).

Văn phòng Bộ xin trân trọng thông báo và đề nghị đồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quan tâm, thông báo rộng rãi đến công chức, viên chức đơn vị được biết và đến dự buổi giới thiệu sách./.

Công văn số 1713 về việc tổ chức buổi giới thiệu sách.doc