HỘI SÁCH HÀ NỘI 2016 SÁCH VÀ HỘI NHẬP
Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016), đồng thời ghi dấu một chặng đường hơn 20 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và là năm đầu tiên thành lập Cộng đồng ASEAN. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, cùng nhiều nhà xuất bản, thư viện, công ty sách đồng tổ chức Hội Sách Hà Nội 2

File đính kèm.doc