Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V) T103
Tài liệu hội thảo Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trích dẫn tài liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện khoa học pháp lý /
UDC 34(V)
Cutter T103
Tác giả CN Viện khoa học pháp lý
Nhan đề Tài liệu hội thảo Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trích dẫn tài liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện khoa học pháp lý / Viện khoa học pháp lý
Thông tin xuất bản H., 2019
Mô tả vật lý 108tr. ; 27cm.
Tóm tắt Tài liệu hội thảo Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trích dẫn tài liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện khoa học pháp lý
Từ khóa tự do Tài liệu hội thảo
Từ khóa tự do Bộ quy tắc trích dẫn
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 60000482
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139709
0027
00402D598F5-940B-472A-A6DF-9BB4A6E893FA
005201909251605
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190925160945|zthuvien3
080 |a34(V)|bT103
100 |aViện khoa học pháp lý
245 |aTài liệu hội thảo Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trích dẫn tài liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện khoa học pháp lý / |cViện khoa học pháp lý
260 |aH., |c2019
300 |a108tr. ; |c27cm.
520 |aTài liệu hội thảo Nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc trích dẫn tài liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện khoa học pháp lý
653 |aTài liệu hội thảo
653 |aBộ quy tắc trích dẫn
653 |aNghiên cứu khoa học
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 60000482
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht7thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 60000482 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V) T103 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào