Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)137 H452
Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật /
UDC 34(V)137
Cutter H452
Tác giả CN Dự án phát triển lập pháp quốc gia Việt Nam
Nhan đề Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật / Dự án phát triển lập pháp quốc gia Việt Nam
Thông tin xuất bản Hải Phòng, 2017
Mô tả vật lý 108tr. ; 27cm.
Tóm tắt Hội thảo Tham vấn hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Từ khóa tự do Bộ công cụ lồng ghép
Từ khóa tự do Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Bình đẳng giới
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 60000480
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139707
0027
004F486D3D8-E37B-4B63-9FA1-CFB1385E3A5E
005201909251558
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20190925160341|zthuvien3
080 |a34(V)137|bH452
100 |aDự án phát triển lập pháp quốc gia Việt Nam
245 |aHội thảo Tham vấn hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật / |cDự án phát triển lập pháp quốc gia Việt Nam
260 |aHải Phòng, |c2017
300 |a108tr. ; |c27cm.
520 |aHội thảo Tham vấn hoàn thiện Bộ công cụ lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
653 |aBộ công cụ lồng ghép
653 |aLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
653 |aBình đẳng giới
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 60000480
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht6thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 60000480 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)137 H452 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào