Sách Tiếng Việt
34(V) T452
Tội phạm môi trường khung pháp luật và thực tiễn thực thi ở Việt Nam hiện nay /
UDC 34(V)
Cutter T452
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Tội phạm môi trường khung pháp luật và thực tiễn thực thi ở Việt Nam hiện nay / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết phân tích, đánh giá những điểm mới của Bộ luật hình sự về tội phạm môi trường; cung cấp những thông tin về tình hình tội phạm môi trường ở Việt Nam; đánh giá công tác triển khai thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm môi trường, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy định này trong thời gian tới.
Từ khóa tự do Khung pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tội phạm môi trường
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027312-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139705
0021
00484B0FE66-9FCC-4526-83EE-9C424F003537
005201909231443
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190923144827|zthuvien3
080 |a34(V)|bT452
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aTội phạm môi trường khung pháp luật và thực tiễn thực thi ở Việt Nam hiện nay / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm này bao gồm các bài viết phân tích, đánh giá những điểm mới của Bộ luật hình sự về tội phạm môi trường; cung cấp những thông tin về tình hình tội phạm môi trường ở Việt Nam; đánh giá công tác triển khai thi hành các quy định của Bộ luật Hình sự về tội phạm môi trường, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các quy định này trong thời gian tới.
653 |aKhung pháp luật
653 |aViệt Nam
653 |aTội phạm môi trường
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027312-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027313thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027312 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T452 Sách Tiếng Việt 1
2 10027313 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T452 Sách Tiếng Việt 2
3 10027314 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) T452 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào