Sách Tiếng Việt
34(V)5 B450
Bộ luật hình sự năm 2015 với yêu cầu bảo đảm quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế trong phòng, chống tội phạm /
UDC 34(V)5
Cutter B450
Tác giả CN Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Nhan đề Bộ luật hình sự năm 2015 với yêu cầu bảo đảm quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế trong phòng, chống tội phạm / Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung ấn phẩm này tập trung phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn quy định của Bộ luật Hình sự, đặc biệt là những điểm mới về tội phạm và hình phạt liên quan đến việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và vấn đề đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Tội phạm
Từ khóa tự do Quyền con người
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027309-11
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139703
0021
00473B1D2D0-F2F7-4A6A-A8BD-B6A6C48D8AA5
005201909231050
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190923105519|zthuvien3
080 |a34(V)5|bB450
100 |aTạp chí Dân chủ và pháp luật
245 |aBộ luật hình sự năm 2015 với yêu cầu bảo đảm quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế trong phòng, chống tội phạm / |cTạp chí Dân chủ và pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung ấn phẩm này tập trung phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn quy định của Bộ luật Hình sự, đặc biệt là những điểm mới về tội phạm và hình phạt liên quan đến việc bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và vấn đề đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia
653 |aQuyền công dân
653 |aHình sự
653 |aTội phạm
653 |aQuyền con người
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027309-11
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027311thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027309 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B450 Sách Tiếng Việt 1
2 10027310 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B450 Sách Tiếng Việt 2
3 10027311 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 B450 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào