Bài trích
Việc sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sau khi bản án được ban hành - thực tiễn áp dụng và kiến nghị /
Tác giả CN Võ Văn Thể
Nhan đề Việc sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sau khi bản án được ban hành - thực tiễn áp dụng và kiến nghị / Võ Văn Thể
Thông tin xuất bản H.;, 2013
Mô tả vật lý tr.18-21, 29
Tóm tắt Bản án hình sự là kết quả cuối cùng của 1 phiên tòa đã được hội đồng xét xử thống nhất thông qua và ký ban hành. Bài viết nêu 1 số ví dụ cụ thể về việc sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sau khi bản án được ban hành và đưa ra 1 số kiến nghị.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Bản án hình sự
Nguồn trích Tòa án nhân dân- số 02/tháng 01/2012
000 00814nam a2200241 p 4500
00130127
0022
00429549
00520130319164307.0
008
0091 0
039|y20151005084250|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aVõ Văn Thể
245|aViệc sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sau khi bản án được ban hành - thực tiễn áp dụng và kiến nghị / |cVõ Văn Thể
260|aH.;, |c2013
300|atr.18-21, 29
520 |aBản án hình sự là kết quả cuối cùng của 1 phiên tòa đã được hội đồng xét xử thống nhất thông qua và ký ban hành. Bài viết nêu 1 số ví dụ cụ thể về việc sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sau khi bản án được ban hành và đưa ra 1 số kiến nghị.
650|aThực thi pháp luật
653|aBản án hình sự
773|tTòa án nhân dân|gsố 02/tháng 01/2012
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào