Bài trích
Việc xét xử phúc thẩm có phải phù hợp với các quyền cơ bản của công dân không? /
Tác giả CN Gerrit Schohe
Nhan đề Việc xét xử phúc thẩm có phải phù hợp với các quyền cơ bản của công dân không? / Gerrit Schohe
Thông tin xuất bản Munchen và Franlefnot am mai : C.H.Beck, 11/02/2002
Mô tả vật lý tr. 492-493
Tóm tắt Bài viết này giới thiệu về mục tiêu của pháp luật cộng đồng, về việc xét xử tại Toà án Châu Âu từ trước tới nay cũng như các phán quyết mới đây trong lĩnh vực cạnh tranh. Bài viết gồm 4 phần: I. Mục tiêu của pháp luật cộng đồng. II. Công tác xét xử tại Toà án Châu Âu từ trước tới nay. III. Các phán quyết mới đây. Kết luận.
Từ khóa tự do Xét xử phúc thẩm
Từ khóa tự do Các quyền cơ bản của công dân
Nguồn trích Tạp chí Tuần tư pháp mới- quyển 7
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118428
0022
00410398
00520010620
008062001s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004132126|zhaonh
041|ager
100|aGerrit Schohe
245 |aViệc xét xử phúc thẩm có phải phù hợp với các quyền cơ bản của công dân không? / |cGerrit Schohe
260|aMunchen và Franlefnot am mai : |bC.H.Beck, |c11/02/2002
300|atr. 492-493
520|aBài viết này giới thiệu về mục tiêu của pháp luật cộng đồng, về việc xét xử tại Toà án Châu Âu từ trước tới nay cũng như các phán quyết mới đây trong lĩnh vực cạnh tranh. Bài viết gồm 4 phần: I. Mục tiêu của pháp luật cộng đồng. II. Công tác xét xử tại Toà án Châu Âu từ trước tới nay. III. Các phán quyết mới đây. Kết luận.
653|aXét xử phúc thẩm
653|aCác quyền cơ bản của công dân
773|tTạp chí Tuần tư pháp mới|gquyển 7
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào