Sách Tiếng Việt
32 PH121
Phân cấp ở Đông Á để chính quyền địa phương phát huy tác dụng /
UDC 32
Cutter PH121
Tác giả TT Ngân hàng thế giới
Nhan đề Phân cấp ở Đông Á để chính quyền địa phương phát huy tác dụng / Ngân hàng thế giới
Thông tin xuất bản H. : Nxb.Văn hoá thông tin, 2005
Mô tả vật lý 374 tr. ; 28 cm
Tóm tắt Nội dung sách đề cầp đến kinh nghiệm của các nước Đông Á trong quá trình phân cấp, với mục tiêu nhận thức rõ những thách thức của quá trình thiết kế các mô hình cải cách.Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và nghiên cứu các tác động của tiến trình phân cấp.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Phân cấp ở Đông Á
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10000967-9
000 00943nam a2200277 p 4500
0018988
0021
00415696
005201606281455
008060323s2005 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160628145641|bthuvien3|y20151003231249|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a32|bPH121
110|aNgân hàng thế giới
245|a Phân cấp ở Đông Á để chính quyền địa phương phát huy tác dụng / |cNgân hàng thế giới
260|aH. : |bNxb.Văn hoá thông tin, |c2005
300|a374 tr. ; |c28 cm
520 |aNội dung sách đề cầp đến kinh nghiệm của các nước Đông Á trong quá trình phân cấp, với mục tiêu nhận thức rõ những thách thức của quá trình thiết kế các mô hình cải cách.Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và nghiên cứu các tác động của tiến trình phân cấp.
653|aKinh tế
653|aPhân cấp ở Đông Á
653|aChính quyền địa phương
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10000967-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/new folder/s (7)thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10000967 Giá Sách Tiếng Việt 32 PH121 Sách Tiếng Việt 1
2 10000968 Giá Sách Tiếng Việt 32 PH121 Sách Tiếng Việt 2
3 10000969 Giá Sách Tiếng Việt 32 PH121 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào