Bài trích
Bàn về tính quyền lực,tính tự quản của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay /
Tác giả CN Trần Thị Diệu Oanh
Nhan đề Bàn về tính quyền lực,tính tự quản của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị Diệu Oanh
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 21-24 tr.
Tóm tắt Nội dung bài viết bao gồm: 1.Phân cấp quản lý ở Việt Nam 2.Tính quyền lực và tính tự quản,tự chủ của chính quyền địa phương
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Tính quyền lực
Từ khóa tự do Tính tự quản
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Quản lý nhà nước - Số 250 (11/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136605
0022
00460D58826-E5C1-4EC3-9DB5-6F7D657DAB2B
005201703100925
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170310092238|zthuvien3
100 |aTrần Thị Diệu Oanh
245 |aBàn về tính quyền lực,tính tự quản của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay / |cTrần Thị Diệu Oanh
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a21-24 tr.
520 |aNội dung bài viết bao gồm: 1.Phân cấp quản lý ở Việt Nam 2.Tính quyền lực và tính tự quản,tự chủ của chính quyền địa phương
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aChính quyền địa phương
653 |aTính quyền lực
653 |aTính tự quản
653|aViệt Nam
773 |tQuản lý nhà nước |gSố 250 (11/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào