Bài trích
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh - thực trạng và giải pháp /
Tác giả CN Trần Thu Nga
Nhan đề Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh - thực trạng và giải pháp / Trần Thu Nga
Thông tin xuất bản H.;, 2012
Mô tả vật lý tr.37-40
Tóm tắt Nêu lên những yếu tố tích cực, hạn chế công tác soạn thảo ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan địa phương cấp tỉnh và những nội dung cần chú trọng để nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và cấp tỉnh nói riêng.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu, trao đổi
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Nguồn trích Quản lý nhà nước- số 198/tháng 07/2012
000 00901nam a2200253 p 4500
00129743
0022
00429165
00520130313102342.0
008
0091 0
039|y20151005082408|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aTrần Thu Nga
245|aBan hành văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương cấp tỉnh - thực trạng và giải pháp / |cTrần Thu Nga
260|aH.;, |c2012
300|atr.37-40
520 |aNêu lên những yếu tố tích cực, hạn chế công tác soạn thảo ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan địa phương cấp tỉnh và những nội dung cần chú trọng để nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và cấp tỉnh nói riêng.
650|aNghiên cứu, trao đổi
653|aChính quyền địa phương
653|aVăn bản quy phạm pháp luật
773|tQuản lý nhà nước|gsố 198/tháng 07/2012
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào