Sách Tiếng Việt
33.0 K 312
Kinh tế học về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc gia Việt nam :
UDC 33.0
Cutter K 312
Tác giả CN Ngô Trí Long
Tác giả CN Kiều Thế Việt
Tác giả CN Ngô Ngân
Tác giả CN Nguyễn Hữu Tư
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Tùng
Tác giả CN Nguyễn Xuân Đức
Tác giả CN Phạm Hồng Thanh
Tác giả CN Phí Ngọc Tiếp
Tác giả CN Trần Văn Chử
Nhan đề Kinh tế học về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc gia Việt nam : Tập bài giảng / Ngô Ngân, Nguyễn Xuân Đức, Trần Văn Chử, Nguyễn Hữu Tư, Kiều Thế Việt, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Ngọc Tùng, Ngô Trí Long, Phí Ngọc Tiếp
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính trị Quốc gia, 1994
Mô tả vật lý 342 tr.
Tóm tắt Cuốn sách đề cập 1 số vấn đề cơ bản tring việc hoạch định chiến lược, chính sách về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc dân Việt nam trong chặng đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH
Từ khóa tự do Việt nam
Từ khóa tự do Chính sách tổ chức
Từ khóa tự do Hoạch định chiến lược
Từ khóa tự do Phát triển kinh tế
Tác giả(bs) CN Ngô Ngân
Tác giả(bs) TT Khoa kinh tế tổ chức sản xuất ,
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10004291-3
000 00000cac#a2200000ui#4500
001599
0021
004599
00520020913
008091302s1994 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003165014|zhaonh
041|avie
080|a33.0|bK 312
100|aNgô Trí Long
100|aKiều Thế Việt
100|aNgô Ngân
100|aNguyễn Hữu Tư
100|aNguyễn Ngọc Tùng
100|aNguyễn Xuân Đức
100|aPhạm Hồng Thanh
100|aPhí Ngọc Tiếp
100|aTrần Văn Chử
245 |aKinh tế học về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc gia Việt nam : |bTập bài giảng / |cNgô Ngân, Nguyễn Xuân Đức, Trần Văn Chử, Nguyễn Hữu Tư, Kiều Thế Việt, Phạm Hồng Thanh, Nguyễn Ngọc Tùng, Ngô Trí Long, Phí Ngọc Tiếp
260|aH. : |bNxb Chính trị Quốc gia, |c1994
300|a342 tr.
520|aCuốn sách đề cập 1 số vấn đề cơ bản tring việc hoạch định chiến lược, chính sách về tổ chức phát triển nền kinh tế quốc dân Việt nam trong chặng đầu của thời kỳ quá độ lên CNXH
653|aViệt nam
653|aChính sách tổ chức
653|aHoạch định chiến lược
653|aPhát triển kinh tế
700|aNgô Ngân
710|aKhoa kinh tế tổ chức sản xuất ,|cHọc viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10004291-3
890|a3|b0|c0|d0
912|aPhạm Thu Hà
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10004291 Giá Sách Tiếng Việt 33.0 K 312 Sách Tiếng Việt 1
2 10004292 Giá Sách Tiếng Việt 33.0 K 312 Sách Tiếng Việt 2
3 10004293 Giá Sách Tiếng Việt 33.0 K 312 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào