Sách Tiếng Việt
34(V)03 C 101
Các quy định pháp quy pháp luật về quyền, nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức
UDC 34(V)03
Cutter C 101
Nhan đề Các quy định pháp quy pháp luật về quyền, nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức
Thông tin xuất bản H. : Nxb Lao động- xã hội, 2004
Mô tả vật lý 1223 tr. , ; 24 cm
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp một cách đầy đủ có hệ thống các quy định pháp luật về cán bộ, công chức thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động, giúp cho đông đảo bạn đọc nắm vững và nhà nước, các quy phạm pháp luật trong thực tiễn công tác
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do nghĩa vụ công chức
Từ khóa tự do Quy định quyền công dân
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10009263-5
000 00836nam a2200265 p 4500
0018727
0021
00414946
00520050916110425.0
008050916s2004 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003230231|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)03|bC 101
245|aCác quy định pháp quy pháp luật về quyền, nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức
260|aH. : |bNxb Lao động- xã hội, |c2004
300|a1223 tr. , ; |c24 cm
520 |aCuốn sách tập hợp một cách đầy đủ có hệ thống các quy định pháp luật về cán bộ, công chức thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động, giúp cho đông đảo bạn đọc nắm vững và nhà nước, các quy phạm pháp luật trong thực tiễn công tác
653|aLuật
653|anghĩa vụ công chức
653|aQuy định quyền công dân
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10009263-5
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10009263 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)03 C 101 Sách Tiếng Việt 1
2 10009264 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)03 C 101 Sách Tiếng Việt 2
3 10009265 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)03 C 101 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào