Bài trích
A.Manov
Nhan đề A.Manov
Thông tin xuất bản Mátxcơva : Nxb khoa học, 1996
Mô tả vật lý tr.12 - 18
Tóm tắt Các quy định của Hiến pháp,c ác công ước quốc tế về quyền con người. các điều kiện để có thể gửi kiến nghị tới uỷ ban về quyền con người của Liên hiệp quốc. Hiệp ước châu âu về quyền và tự do cơ bản của con người. Điều kiện để có thể kiến nghị lê uỷ ban về quyền con người và tòa án châu âu về quyền con người. Tổng thể các vấn đề này với việc uỷ ban liên bang Nga được chính thức trở thành thành viên của Hội đồng châu âu
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Công ước quốc tế
Nguồn trích Pháp chế- 6
000 00000caM#a2200000ui#4500
00115054
0022
0046500
00519990405
008040599s1996 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004105219|zhaonh
041|arus
245 |aA.Manov
260|aMátxcơva : |bNxb khoa học, |c1996
300|atr.12 - 18
520|aCác quy định của Hiến pháp,c ác công ước quốc tế về quyền con người. các điều kiện để có thể gửi kiến nghị tới uỷ ban về quyền con người của Liên hiệp quốc. Hiệp ước châu âu về quyền và tự do cơ bản của con người. Điều kiện để có thể kiến nghị lê uỷ ban về quyền con người và tòa án châu âu về quyền con người. Tổng thể các vấn đề này với việc uỷ ban liên bang Nga được chính thức trở thành thành viên của Hội đồng châu âu
653|aHiến pháp
653|aQuyền con người
653|aCông ước quốc tế
773|tPháp chế|g6
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào