Bài trích
Thực tiễn thi hành các quy định của Luật đất đai năm 2013 về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất. /
Tác giả CN Hoàng Việt Trung
Nhan đề Thực tiễn thi hành các quy định của Luật đất đai năm 2013 về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất. / Hoàng Việt Trung
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 15-18tr.
Tóm tắt Bài viết phân tích một số vướng mắc,hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành các quy định của Luật đất đai năm 2013 về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất.Trên cơ sở đó,đưa ra một số giải pháp khắc phục nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn,góp phần nâng cao hiệu quả thực thi Luật đất đai năm 2013 nói chung và các quy định về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất nói riêng.
Từ khóa tự do Các quy định
Từ khóa tự do Luật đất đai
Từ khóa tự do Thực tiễn thi hành
Từ khóa tự do 2013
Từ khóa tự do Thu tiền sử dụng đất
Từ khóa tự do Tiền cho thuê đất
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- Số chuyên đề T2/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/2thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138046
0022
004FC800018-7B62-43F0-A54F-268944DCC248
005201704171506
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170417150559|zthuvien2
100 |aHoàng Việt Trung
245 |aThực tiễn thi hành các quy định của Luật đất đai năm 2013 về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất. / |cHoàng Việt Trung
260 |aH., |c2017
300 |a15-18tr.
520 |aBài viết phân tích một số vướng mắc,hạn chế phát sinh trong quá trình thi hành các quy định của Luật đất đai năm 2013 về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất.Trên cơ sở đó,đưa ra một số giải pháp khắc phục nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn,góp phần nâng cao hiệu quả thực thi Luật đất đai năm 2013 nói chung và các quy định về thu tiền sử dụng đất,tiền cho thuê đất nói riêng.
653 |aCác quy định
653 |aLuật đất đai
653 |aThực tiễn thi hành
653|a2013
653|aThu tiền sử dụng đất
653|aTiền cho thuê đất
773 |tDân chủ và pháp luật|gSố chuyên đề T2/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào