Bài trích
Luật sư và vấn đề bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng. /
Tác giả CN Hà Thị Lan Phương
Nhan đề Luật sư và vấn đề bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng. / Hà Thị Lan Phương;Hà Thị Lan Anh
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 43-46tr.
Tóm tắt Bài viết trình bày:Tính khách quan trong hoạt động tố tụng của Luật sư.Vai trò của Luật sư trong việc bảo đảm quyền được bảo vệ trước Pháp luật và một số quan điểm,đề xuất nâng cao vai trò của Luật sư trong hoạt động tố tụng.
Từ khóa tự do Bảo vệ quyền con người;
Từ khóa tự do Hoạt động tố tụng
Từ khóa tự do Luật sư;
Nguồn trích Nghề luật- Số 1/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137302
0022
004F0EB9640-D89A-4F06-BC57-3AC0BAF2D78F
005201703221445
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170322144513|zthuvien2
100 |aHà Thị Lan Phương
245 |aLuật sư và vấn đề bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng. / |cHà Thị Lan Phương;Hà Thị Lan Anh
260 |aH., |c2016
300 |a43-46tr.
520 |aBài viết trình bày:Tính khách quan trong hoạt động tố tụng của Luật sư.Vai trò của Luật sư trong việc bảo đảm quyền được bảo vệ trước Pháp luật và một số quan điểm,đề xuất nâng cao vai trò của Luật sư trong hoạt động tố tụng.
653 |aBảo vệ quyền con người;
653 |aHoạt động tố tụng
653 |aLuật sư;
773 |tNghề luật|gSố 1/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào