Bài trích
Cách thức tổ chức và thẩm quyền của các thiết chế ở làng xã Việt Nam từ thế kỉ XV-XIX /
Tác giả CN Vũ Thị Yến
Nhan đề Cách thức tổ chức và thẩm quyền của các thiết chế ở làng xã Việt Nam từ thế kỉ XV-XIX / Vũ Thị Yến
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 33-36 tr.
Tóm tắt Bài viết trình bày về cách thức tổ chức và thẩm quyền của các thiết chế quản lý làng xã Việt Nam từ thế kỉ XV-XIX và một số nội dung cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Cách thức tổ chức
Từ khóa tự do Thẩm quyền
Từ khóa tự do Thiết chế
Từ khóa tự do Làng xã
Từ khóa tự do Thế kỉ XV-XIX
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Quản lý nhà nước - Số 249 (10/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136635
0022
004A48E97AB-6924-4019-ACF3-A2CF4539CB7E
005201703101101
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170310105754|zthuvien3
100 |aVũ Thị Yến
245 |aCách thức tổ chức và thẩm quyền của các thiết chế ở làng xã Việt Nam từ thế kỉ XV-XIX / |cVũ Thị Yến
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a33-36 tr.
520 |aBài viết trình bày về cách thức tổ chức và thẩm quyền của các thiết chế quản lý làng xã Việt Nam từ thế kỉ XV-XIX và một số nội dung cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aCách thức tổ chức
653 |aThẩm quyền
653 |aThiết chế
653|aLàng xã
653|aThế kỉ XV-XIX
653|aViệt Nam
773 |tQuản lý nhà nước |gSố 249 (10/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào