Bài trích
Kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương ở Việt Nam. /
Tác giả CN Vũ Ngọc Hà
Nhan đề Kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương ở Việt Nam. / Vũ Ngọc Hà
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 2-6tr.
Tóm tắt Bài viết nêu lên mục đích kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương.Thực trạng kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Đất đai;
Từ khóa tự do Kiểm soát;
Từ khóa tự do Thực hiện pháp luật;
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương;
Từ khóa tự do Việt Nam
Nguồn trích Dân chủ và Pháp luật- Số 7(292)-2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136736
0022
0047A3785D5-131A-4888-8A9D-959123A9819B
005201703131432
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170313143207|zthuvien2
100 |aVũ Ngọc Hà
245 |aKiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương ở Việt Nam. / |cVũ Ngọc Hà
260 |aH., |c2016
300 |a2-6tr.
520 |aBài viết nêu lên mục đích kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương.Thực trạng kiểm soát việc thực hiện pháp luật đất đai của chính quyền địa phương ở Việt Nam.
653 |aĐất đai;
653 |aKiểm soát;
653 |aThực hiện pháp luật;
653|aChính quyền địa phương;
653|aViệt Nam
773 |tDân chủ và Pháp luật|gSố 7(292)-2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/3thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào