Bài trích
Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến Pháp năm 2013 /
Tác giả CN Nguyễn Thanh Hoa
Nhan đề Tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến Pháp năm 2013 / Nguyễn Thanh Hoa
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 40-43tr.
Tóm tắt Nội dung bài viết gồm 3 nội dung chính: 1,Tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam. 2,Những định hướng tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến Pháp 20134. 3,Một số kiến nghị trong tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.
Từ khóa tự do Chính quyền địa phương;
Từ khóa tự do Hiến pháp;
Từ khóa tự do Tổ chức;
Từ khóa tự do 2013
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 241 (2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136437
0022
004B64F49AA-31D9-4C9B-8108-7863B888FB5A
005201703081057
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170308105815|zthuvien2
100 |aNguyễn Thanh Hoa
245 |aTổ chức chính quyền địa phương theo Hiến Pháp năm 2013 / |cNguyễn Thanh Hoa
260 |aH., |c2016
300 |a40-43tr.
520 |aNội dung bài viết gồm 3 nội dung chính: 1,Tổ chức chính quyền địa phương của Việt Nam. 2,Những định hướng tổ chức chính quyền địa phương theo Hiến Pháp 20134. 3,Một số kiến nghị trong tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.
653 |aChính quyền địa phương;
653 |aHiến pháp;
653 |aTổ chức;
653|a2013
773 |tQuản lý nhà nước|gSố 241 (2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/22thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào