Sách Tiếng Việt
Niên giám khoa học năm 2019.
Nhan đề Niên giám khoa học năm 2019. Tập 3, Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2020
Mô tả vật lý 251tr. ; 24cm.
Tóm tắt Niên giám khoa học gồm 4 tập bao gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTW, BCT, Ban bí thư, việc nghiên cứu của BCT, Ban bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận TW...
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Khoa học
Từ khóa tự do Niên giám
Từ khóa tự do Xã hội
Từ khóa tự do Con người
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027770
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139931
0021
004D18C0C09-F6C7-4584-A494-AAD8CD82038E
005202005291529
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200529152514|bthuvien1|y20200529152327|zthuvien1
245 |aNiên giám khoa học năm 2019. |nTập 3, |pNhững vấn đề về văn hóa, xã hội và con người
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2020
300 |a251tr. ; |c24cm.
520 |aNiên giám khoa học gồm 4 tập bao gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCHTW, BCT, Ban bí thư, việc nghiên cứu của BCT, Ban bí thư và các đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận TW...
653 |aVăn hóa
653 |aKhoa học
653 |aNiên giám
653|aXã hội
653|aCon người
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027770
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027770 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào