Sách Tiếng Việt
Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước /
Tác giả CN Bộ Tư pháp. Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
Nhan đề Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước / Bộ Tư pháp. Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 187tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách có nội dung cơ bản, quan trọng của Luật tiếp cận thông tin và những yêu cầu đặt ra về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục cung cấp thông tin cho người làm nhiệm vụ cung cấp thông tin
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Cơ quan nhà nước
Từ khóa tự do Thông tin
Từ khóa tự do Hướng dẫn
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027786
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139930
0021
00478D16215-7979-4E4D-8B05-DCD1FD60AD3C
005202007091517
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200709151621|bthuvien2|y20200529152126|zthuvien3
100 |aBộ Tư pháp. Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
245 |aSổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước / |cBộ Tư pháp. Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a187tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách có nội dung cơ bản, quan trọng của Luật tiếp cận thông tin và những yêu cầu đặt ra về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục cung cấp thông tin cho người làm nhiệm vụ cung cấp thông tin
653 |aSổ tay
653 |aCơ quan nhà nước
653 |aThông tin
653|aHướng dẫn
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027786
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027786thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027786 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào