Sách Tiếng Việt
Giáo trình tòa án hình sự quốc tế /
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Chí
Nhan đề Giáo trình tòa án hình sự quốc tế / Nguyễn Ngọc Chí
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2010
Mô tả vật lý 398tr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 11 chương, trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản về Tòa án hình sự quốc tế. Qua đó cho thấy sự quyết tâm của các quốc gia nhằm chấm dứt tình trạng lọt lưới pháp luật của những kẻ gây tội ác và góp phần ngăn ngừa những tội ác mới
Từ khóa tự do Hình sự
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Tòa án
Từ khóa tự do Quốc tế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027773
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139929
0021
004881C4B84-F854-49FC-A04E-FA8E6967843F
005202005291510
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20200529150545|zthuvien1
100 |aNguyễn Ngọc Chí
245 |aGiáo trình tòa án hình sự quốc tế / |cNguyễn Ngọc Chí
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2010
300 |a398tr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 11 chương, trang bị cho người đọc những kiến thức cơ bản về Tòa án hình sự quốc tế. Qua đó cho thấy sự quyết tâm của các quốc gia nhằm chấm dứt tình trạng lọt lưới pháp luật của những kẻ gây tội ác và góp phần ngăn ngừa những tội ác mới
653 |aHình sự
653 |aGiáo trình
653 |aTòa án
653|aQuốc tế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027773
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027773thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027773 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào