Sách Tiếng Việt
Sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật /
Tác giả CN Bộ Tư pháp. Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Nhan đề Sổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật / Bộ Tư pháp. Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2018
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm.
Tóm tắt Nội dung chủ yếu của cuốn Sổ tay là hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật kèm theo nhiều ví dụ thực tế điển hình.
Từ khóa tự do Quy phạm pháp luật
Từ khóa tự do Soạn thảo văn bản
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Văn bản quy phạm pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027787-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139928
0021
0049BE07B0F-1269-469D-B318-9C7710AD204A
005202007091522
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200709152202|bthuvien2|y20200529145514|zthuvien3
100 |aBộ Tư pháp. Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
245 |aSổ tay soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật / |cBộ Tư pháp. Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
260 |aH. : |bTư pháp, |c2018
300 |a263tr. ; |c21cm.
520 |aNội dung chủ yếu của cuốn Sổ tay là hướng dẫn nghiệp vụ trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật kèm theo nhiều ví dụ thực tế điển hình.
653 |aQuy phạm pháp luật
653 |aSoạn thảo văn bản
653 |aSổ tay
653|aVăn bản quy phạm pháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027787-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027787thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027787 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027788 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027789 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào