Sách Tiếng Việt
34(V)3 C101
Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ tài chính về đất đai – nhà ở từ năm 2014-2017 /
Giá tiền 350.000
UDC 34(V)3
Cutter C101
Tác giả CN Quí Lâm; Kim Phượng
Nhan đề Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ tài chính về đất đai – nhà ở từ năm 2014-2017 / Quí Lâm; Kim Phượng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 399 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở; Phần II. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Tài Chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Phần III. Thông Tư của Bộ Tài Chính về nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai, nhà ở; Phần IV. Thông Tư của Bộ Xây dựng về quản lý nhà ở và nhà chung cư; Phần V. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây dựng về lập, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Phần VI. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây Dựng về cấp phép xây đựng và thẩm định, nghiệm thu công trình đất đai.
Thuật ngữ chủ đề Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Từ khóa tự do Đất đai
Từ khóa tự do Nhà ở
Từ khóa tự do Thông tư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026973-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138637
0021
004EBE487F0-E3D4-4ED7-BAD0-379EE1DD7540
005201809041507
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c350.000
039|a20180904150651|bthuvien3|c20180814143424|dthuvien3|y20180814142857|zthuvien3
080 |a34(V)3|bC101
100 |aQuí Lâm; Kim Phượng
245 |aCác thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ xây dựng, Bộ tài chính về đất đai – nhà ở từ năm 2014-2017 / |cQuí Lâm; Kim Phượng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2018
300 |a399 tr. ; |c28 cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở; Phần II. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Tài Chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Phần III. Thông Tư của Bộ Tài Chính về nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai, nhà ở; Phần IV. Thông Tư của Bộ Xây dựng về quản lý nhà ở và nhà chung cư; Phần V. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây dựng về lập, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; Phần VI. Thông Tư của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây Dựng về cấp phép xây đựng và thẩm định, nghiệm thu công trình đất đai.
650 |aBộ Tài Nguyên và Môi trường
653 |aĐất đai
653 |aNhà ở
653 |aThông tư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026973-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026973thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026973 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 C101 Sách Tiếng Việt 1
2 10026974 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 C101 Sách Tiếng Việt 2
3 10026975 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 C101 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào