Sách Tiếng Việt
34(V)3 H561
Hướng dẫn tra cứu pháp luật . Luật xây dựng. Quy định mới nhất về thực hiện hoạt động quản lý đầu tư xây dựng /
Giá tiền 350.000đ
UDC 34(V)3
Cutter H561
Tác giả CN Quí Lâm; Kim Phượng
Nhan đề Hướng dẫn tra cứu pháp luật . Luật xây dựng. Quy định mới nhất về thực hiện hoạt động quản lý đầu tư xây dựng / Quí Lâm; Kim Phượng
Thông tin xuất bản H. : Nông nghiệp, 2016
Mô tả vật lý 423 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật xây dựng và công tác đảm bảo an toàn trong thi công công trình xây dựng; Phần II. Chính sách quản lý dự án và xác định chi phí đầu tư xây dựng; Phần III. Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án và dự toán xây dựng công trình; Phần IV. Hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng; Phần V. Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá và xác lập hợp đồng thi công xây dựng công trình; Phần VI. Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Phần VII. Định mức đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Từ khóa tự do Xây dựng
Từ khóa tự do Hướng dẫn tra cứu
Từ khóa tự do Luật xây dựng
Từ khóa tự do Hoạt động quản lý
Từ khóa tự do Đầu tư xây dựng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026430-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138370
0021
004420E4654-68CF-4511-9636-33C9A219294F
005201711081652
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c350.000đ
039|a20171108165331|bthuvien3|c20171018142838|dthuvien3|y20171018142704|zthuvien3
080 |a34(V)3|bH561
100|aQuí Lâm; Kim Phượng
245 |aHướng dẫn tra cứu pháp luật . Luật xây dựng. Quy định mới nhất về thực hiện hoạt động quản lý đầu tư xây dựng / |cQuí Lâm; Kim Phượng
260 |aH. : |bNông nghiệp, |c2016
300 |a423 tr. ; |c28 cm.
520 |aNội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Luật xây dựng và công tác đảm bảo an toàn trong thi công công trình xây dựng; Phần II. Chính sách quản lý dự án và xác định chi phí đầu tư xây dựng; Phần III. Hướng dẫn thẩm định, phê duyệt dự án và dự toán xây dựng công trình; Phần IV. Hướng dẫn phân cấp công trình xây dựng và cấp giấy phép xây dựng; Phần V. Hướng dẫn điều chỉnh đơn giá và xác lập hợp đồng thi công xây dựng công trình; Phần VI. Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Phần VII. Định mức đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
653 |aXây dựng
653 |aHướng dẫn tra cứu
653 |aLuật xây dựng
653|aHoạt động quản lý
653|aĐầu tư xây dựng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026430-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026430thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026430 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 H561 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:02-10-2019
2 10026431 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 H561 Sách Tiếng Việt 2
3 10026432 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)3 H561 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào